Kontakt


Beskidzkie Centrum Medyczne Sp. z o. o.

tel./fax +48 33 82 63 400
ul. Dąbrowskiego 3/1
43-300 Bielsko-Biała

NIP: 547-176-16-75,

KRS 0000021010, 

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy, 

Kapitał zakładowy 1 000 000.00 PLN

Przychodnia nr 1
ul. Młodzieżowa 21
43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 82 63 400

Przychodnia nr 2
ul. Dąbrowskiego 3/1
43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 82 63 400

Szpital
ul. Młodzieżowa 21
43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 82 63 400

 


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że Administratorem danych jest Beskidzkie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 3/1 w Bielsku-Białej. Podanie danych osobowych wymagane jest w celu rejestracji na lekarską poradę specjalistyczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe zostaną usunięte w terminie 14 dni od podania danych. Dane są udostępniane podmiotom na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie wsparcia informatycznego. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: inspektor@bcm.bielsko.pl